Alex Young Af Alex Young Pedersen

(Nedenstående indlæg er bragt på Gymnasieskolen.dk den 21. oktober 2015. Se her)

Der er ingen vej udenom. Vi ved, at dialog og samarbejde fremmer en positiv udvikling på arbejdspladsen til gavn for vores elever. Vi ved, at medarbejdere og ledere skal samarbejde på de enkelte skoler, for at løfte den vitale samfundsopgave det er at uddanne de unge. Vi ved, at et velfungerende lokalt samarbejde er afgørende for at kunne have fokus på det centrale – kvalitet i kerneydelsen. Derfor er der ingen vej udenom.

Ledelsen kan i samarbejdet veksle sin ledelsesret for større indflydelse, legitimitet og viden. Medarbejderne kan i samarbejdet opnå øget indflydelse i eget arbejde, påvirke lokale rammevilkår fx forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, lokal lønpolitik, brugen af it i undervisning m.m. og være med til at definere retningen for skolen.

Samarbejdsaftalen fra 2013 er meget vidtrækkende i dens anvisninger på samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Den kan fint tjene som det arbejdsmarkedsretlige grundlag for udbygning af samarbejdet, som har til formål at skabe rum for faglighed og kvalitet i opgavevaretagelsen. Et godt lokalt samarbejde er baseret på dialog, hvor ideer og løsninger af skolens udfordringer løbende drøftes.

De bebudede nedskæringer på de gymnasiale uddannelser følger den realpolitiske virkelighed, som gennem de seneste år (desværre) har dikteret, at uddannelse af høj kvalitet kan fåes for stadig færre penge. Det bedste modsvar til den opfattelse er et samlet svar fra sektoren. Betydningen og værdien af samarbejde og dialog mellem medarbejdere og ledere understreges på følgende vis:

For det første skal sektoren som helhed stå sammen mod nedskæringerne og konstant minde politikerne om konsekvenserne af de drastiske nedskæringer. Et sådant sammenhold kræver gensidig forståelse og respekt for hinandens roller og opgaver.

For det andet må man lokalt forholde sig til nedskæringerne, hvis disse ikke kan afværges. En implementering af nedskæringerne skal ikke foregå som et ledelsesdiktat, men via dialog.

Samarbejdet og dialogen er altså igen en afgørende forudsætning for såvel den fælles modstand mod nedskæringer og den eventuelle implementering efterfølgende, hvis den fælles modstand viste sig at være frugtesløs.

Ved drastiske nedskæringer tages gymnasielærerne som gidsler, fordi viønsker det bedste for vore elever og kursister på trods af en formindsket ramme. Ønsket om at ville skærme vore elever og kursister mod konsekvenserne af nedskæringerne opfyldes bedst i samarbejde og dialog med ledelsen.

Det stiller også krav til ledelse. God ledelse er en tvingende nødvendighed og god ledelse er medarbejderinddragelse bygget påsamarbejde og dialog med gode medarbejdere.

FB_poset19