Udemokratisk benspænd for nye kandidater til HB-valget

Et vigtigt element i demokratiet og valgkampen er ifølge mig, at kandidaterne får mulighed for at debattere og lytte til vælgerne. Derfor tilbød jeg tillidsmændene at komme rundt på skolerne i mit lokalområde. Målet var at fortælle lidt om mine politiske mål, men selvfølgelig også lytte til lærernes ønsker og frustrationer. Når jeg ser på Liste 1’s valgprogram, tyder det på, at de ønsker det samme. De skriver i hvert fald ”GL’s virke skal være stærkt funderet i medlemsdemokrati og -inddragelse, og Liste 1 vil fortsat prioritere medlemsmøder højt”.

Forundret og skuffet blev jeg dog, da GL’s formand på en TR-konference skrev, at hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke må besøge skoler. En aktindsigt og dialog med andre hovedbestyrelsesmedlemmer kan dog ikke bekræfte formandens kritik af mit initiativ – men ubehageligt var det at starte sit måske kommende arbejde for vores fagforening med denne kritik og konflikt på et i øvrigt usikkert grundlag.

Forundret og skuffet blev jeg dog, da GL’s formand på en TR-konference skrev, at hovedbestyrelsen har besluttet, at man ikke må besøge skoler. En aktindsigt og dialog med andre hovedbestyrelsesmedlemmer kan dog ikke bekræfte formandens kritik af mit initiativ

Et valg til en hovedbestyrelse skal i min optik da netop give mulighed for at GL’s medlemmer kan lære kandidaterne at kende udover en “standard” valgudtalelse på maksimum 1.800 tegn, hvor alle skriver, at de er imod besparelserne og andet end abstrakt reklame. Det svarer til, at man kun måtte stemme til folketingsvalget ud fra partiernes hjemmesider. Dette mener jeg personligt, er unuanceret og gør, at vælgerne får svært ved, at tage et ordentligt valg. Jeg tvivler også på, at dette ville give en lige så høj valgprocent, som vi har ved de nuværende folketingsvalg.

Formandens kritik af mit initiativ kunne tyde på, at hendes liste ikke ønsker debat, og det tyder på, at de siddende HB-medlemmer blot ønsker det lettest mulige genvalg. Hvilken chance har man som ny kandidat for, at lade vælgerne lære os at kende, når vi ikke må gå ud at møde dem?

Formandens kritik af mit initiativ kunne tyde på, at hendes liste ikke ønsker debat, og det tyder på, at de siddende HB-medlemmer blot ønsker det lettest mulige genvalg. Hvilken chance har man som ny kandidat for, at lade vælgerne lære os at kende, når vi ikke må gå ud at møde dem?

– Sådan som de siddende hovedbestyrelsesmedlemmer jo har rig lejlighed til gennem perioden. Ifølge Liste 1-formanden må jeg kun “tale”gennem min 1.800 tegns bulshit-salgstale, hvor jeg som alle andre kandidater bedyrer, at jeg vil af med besparelserne. Igennem Gymnasielærernes Chatroom som kun et lille segment læser, eller gennem Gymnasieskolen, som et endnu mindre segment læser. Truslen om tavshed for nye kandidater giver en kæmpe fordel til de personer, som allerede sidder i bestyrelsen, da de gennem arbejdet har en naturlig stor berøringsflade. Dette er ikke et demokrati.

Stemmeprocenterne ved de seneste valg (57 % i 2015 og 54 % i 2012) viser også tydeligt, at valget lider af demokratiske udfordringer, og derfor er det rigtig vigtigt, at der skabes debat samt viden om kandidaterne og listerne. Hovedbestyrelsen burde i stedet gå forrest og invitere til debatter, hvor man kan lære forskellen mellem de fire lister at kende. De burde gå forrest og arrangere lokale debatarrangementer, fyraftensmøder og andet, som kunne skabe debatten og derigennem måske interesse for valget.
Derfor mener jeg, at det er vigtigt at stemme på fornyelse og åbenhed. Derudover det vigtigt, at vi får skabt debat og viden om kandidaterne, så GL’s medlemmer kan tage et kvalificeret og oplyst valg, når de skal stemme.

Lad os komme ud på lærerværelserne, så lærerne kan lære os at kende, og det demokratiske underskud kan blive mindsket.

Jakob Markvard Knudsen, lektor i erhvervsøkonomi og samfundsfag på Frederiksborg Gymnasium og HF samt kandidat for LISTE 3.