Vi skal satse på ’hårde’ arbejdstidskrav!

Af Thomas Lyngman, TR Slagelse Gymnasium og kandidat for Liste 3 ved Hovedbestyrelsesvalget.

Når jeg efter mange år som TR på Slagelse Gymnasium kandiderer til hovedbestyrelsen, er det fordi jeg vil styrke fokus på medlemmernes løn- og arbejdsvilkår! Nuvel er uddannelsespolitik vigtigt, men i mine øjne mest som løftestang – løn- og arbejdsvilkår skal absolut have første prioritet. Jeg stiller op for Liste 3, der for mig står som garant for, at GL handler som en samlet og slagkraftig fagforening, hvor vi går efter konkrete resultater. At listerne ikke længere betyder så meget, er det ikke mindst liste 3´s fortjeneste, fordi samarbejdet i dag heldigvis fylder meget mere end evt. modsætninger. Til gengæld kan der være større forskelle mellem hovedbestyrelsesmedlemmerne inden for den enkelte liste, hvilket vi så ved denne overenskomst, hvor en fraktion indenfor liste 1 valgte af gå mod GL-formanden, dvs. deres egen listeformand, og anbefale et nej til overenskomsten.

Hvad bør vi kæmpe for – i GL og i AC?
For mit eget vedkommende skiller jeg mig ud ved at mene, at det både er påtrængende og realistisk at satse på ’hårde’ eller ’klassiske’ arbejdstidskrav ved siden at de ’bløde’ krav. GL bør gå på to ben i dén henseende. Jeg vil kæmpe for, at vi i samarbejde med AC får rejst ’hårde’ arbejdstidskrav som f.eks. flere seniordage, flere omsorgsdage og en ekstra ferieuge. Som vi så med seniordagene ved OK21, er sådanne krav faktisk mulige at få igennem. På sigt bør vi naturligvis rejse kravet om en 30 timers arbejdsuge. Det er en kendt sag, at arbejdsgiverne generelt ikke er glade for nedsættelse af arbejdstiden. Det er noget man vil modsætte sig givet det store fokus på at øge arbejdsudbuddet. Det vil umiddelbart også være tilfældet mht. flere seniordage og omsorgsdage. Og selvfølgelig også mht. en ekstra ferieuge, men så meget desto mere, er der en grund til at kæmpe for det.

Seniordage, omsorgsdage og en ekstra ferieuge
Mht. seniordage er der som sagt allerede i OK21 givet mulighed for 2 seniordage for alle, der er fyldt 62 i en fritvalgsordning (med ekstra pensionsindbetaling som den anden mulighed), og seniorpolitikken har generelt AC´s bevågenhed. Og som nævnt ovenfor er der brug for forbedringer i arbejdsforholdene til den stadigt ældre arbejdsstyrke, hvis folk skal kunne klare arbejdet. Forhøjelsen af pensionsalderen giver en kraftig øgning af arbejdsudbuddet, og den nuværende regering har på dén baggrund endda vist vilje til at tage nogle ud af arbejdsstyrken igen via den såkaldte ’Arne-pension’. A-siden må m.a.o. være til at få i tale.

Mht. omsorgsdage er der naturligvis også plads til forbedring. Det er hårdt at være børnefamilie nu om dage. Disse krav tilgodeser dog kun visse grupper på arbejdsmarkedet. Hvis alle skal have glæde af nedsat arbejdstid, kunne det være i form af opbygningen af en ekstra ferieuge eller af en feriefridagsuge. Igen et mere begrænset krav, selvom det vil være dyrere at gennemføre end krav, der er målrettet begrænsede grupper. Der er måske ikke argumenter med samme vægt overfor A-siden, når det gælder en ekstra ferieuge (og på sigt en 30 timers arbejdsuge) bortset fra ét! Nedsat arbejdstid en meget vigtig faktor i bekæmpelsen af den nye folkesygdom – stress. På arbejdspladser, hvor man har eksperimenteret med en 30 timers uge, kan man ovenikøbet ses en stærkt øget produktivitet, så den nedsatte arbejdstid næsten betaler sig selv. Og hvis en samlet fagbevægelse efterhånden stiller sig bag kravet, vil dette i sig selv være et argument overfor A-siden. Hertil er der yderligere en virkning af nedsat arbejdstid – det gavner beskæftigelsen for alle vores løstansatte medlemmer og vil modvirke tendensen til afskedigelser som følge af de faldende årgange i de kommende år. Dette burde være et tydeligere fokus for GL. Hvad skal det nytte? Mange TR´er i GL er skeptiske mht. at bruge overenskomstmidler på ’hårde’ arbejdstidskrav i form af nedsat arbejdstid i en eller anden form. Argumentet er, at arbejdsgiverne efter OK13 jo bare kan læsse de samme arbejdsopgaver (eller flere) over på lærerne alligevel, og så underkende det merarbejde, der bliver resultatet af dette. Penge brugt ved overenskomstforhandlinger på nedsat arbejdstid er m.a.o. spildt. Hertil er der 3 ting at sige: For det første indebærer det, at vi åbenbart ikke kan stille klassiske krav om nedsat arbejdstid til grupper af lærere eller til alle lærere så længe forholdene fra OK13 er i kraft. Dette vil m.a.o. sige, at vi ikke kan hjælpe vores medlemmer i forhold til arbejdstiden i mange år frem! Jeg vil kalde dette en selvfremkaldt nederlagsstrategi, som vi for alt i verden ikke må forfalde til. For det andet er det jo GL´s opgave at sørge for, at opgavetildeling og løbende justering af denne fungerer, så vi får gennemskuelighed og en jævn arbejdsbelastning – og en opgavetildeling, der kan løses inden for den normerede arbejdstid. Det er jo netop disse ’bløde’ krav vi (takket være AC) har fået igennem i OK21! Ganske vist – og det er netop svagheden ved de bløde krav – skal de implementeres lokalt, og her vil det nok vise sig, at der rundt omkring på skolerne vil være vanskeligheder ved at få indløst gevinsterne ved OK21. Gevinsten ved opnåelsen af ’bløde’ krav er i høj grad 10 fugle på taget. Men jeg bakker alligevel strategien med de bløde krav op! De er trods alt bedre end ingenting. For det tredje udelukker bløde og hårde arbejdstidskrav ikke hinanden. Som set vil de bløde gevinster ved OK21 netop være med til at sikre værdien af hårde gevinster. Og selvom f.eks. lærere med nedsat tid (og nedsat løn!) ofte klager over, at opgavetildelingen er større end den burde være (i forhold til tidligere), gælder det samme jo også for lærere på fuld tid. Så trods alt må nedsat tid altså virke! Det er i hvert fald erfaringen fra lærere på nedsat tid, som jeg kender. Og så må gevinster i form af ekstra seniordage, omsorgsdage og feriedage også have den ønskede virkning.

Jeg kan naturligvis ikke love, at jeg kan få dette igennem, såfremt jeg bliver valgt ind i GL’s Hovedbestyrelse. Men kampen for flere ’hårde’ arbejdstidskrav, vil jeg gøre mit til at løfte.

Indlægget er også bragt i Gymnasieskolen d. 7/3-2022: