Af Burkhard Sievers

 

 

Nedenstående er et svar til artiklen Politisk uenighed i GL: https://gymnasieskolen.dk/politisk-uenighed-i-gl

Artiklen i Gymnasieskolen er besynderlig, og Mikael Buschs kommentar fra 2013 bidrager ikke meget til opklaringsarbejde. Påstanden fra liste 1 og 2 er, at listerne eksisterer på grund af politiske uenigheder. Derfor har man som læser en naturlig forventning om, at disse politiske uenigheder kommer frem i artiklen, men det gør de ikke, medmindre man mener, at OK 13 er en politisk uenighed. Mig bekendt er der ingen i GL, der har lyst til at tage patent på det nederlag, som jo desværre var uundgåeligt, når en regering i al hemmelighed søger støtte hos oppositionen for at køre lærerne over. Netop Mikael Busch har flere gange skrevet om Mette og Søren i benlås, så det kan næppe være et argument for at tage afstand fra liste 3 og holde den udenfor indflydelse. For det er præcist det, der er sket i den seneste valgperiode. Liste 1 og 2, der ideologisk står meget langt fra hinanden, har i fællesskab besluttet sig for et strategisk parløb, der sikrer et flertal, inden indholdet er blevet diskuteret åbent og nuanceret i hovedbestyrelsen.

Liste 1 og 2, der ideologisk står meget langt fra hinanden, har i fællesskab besluttet sig for et strategisk parløb, der sikrer et flertal, inden indholdet er blevet diskuteret åbent og nuanceret i hovedbestyrelsen.

Jeg har tidligere spået om, at når vi kommer til den 1. oktober, hvor valgprogrammerne er offentlige, så skal man finde en lup frem for at finde et enkelt komma, hvor listerne adskiller sig fra hinanden. Jeg har også tidligere nævnt, hvad der vil stå, fx nej til nedskæringerne, ja til lærerens professionelle råderum. Med andre ord: Friede, Freude, Eierkuchen.
Tag bullshittesten, hvis ikke du er overbevist. Ja til faglighed! Betyder det, at de andre grupper i GL siger nej til faglighed?
Når Tomas Kepler i artiklen skal sætte ord på de politiske forskelle, så er der ikke andet end OK 13, og det gælder også Mikael Busch, når han genposter fra sit arkiv.
Jeg vil gerne diskutere OK 13, men jeg har svært ved at se, at det skulle give anledning til politiske uenigheder i 2018.

Når Tomas Kepler i artiklen skal sætte ord på de politiske forskelle, så er der ikke andet end OK 13, og det gælder også Mikael Busch, når han genposter fra sit arkiv.
Jeg vil gerne diskutere OK 13, men jeg har svært ved at se, at det skulle give anledning til politiske uenigheder i 2018.

Som sagt har ingen i GL ønsket den overenskomst, og fem år med liste 1 i spidsen har ikke ændret en tøddel ved de grundlæggende vilkår for lærerne. Det skal hverken liste 1 eller 2 klandres for, men det er for billigt at skyde skylden på Gorm Leschly og bruge det som argument mod liste 3 nu.
Hvis vi skal ind på uenigheder, så ønsker jeg mig mere tydelighed. Er der for mange i gymnasiet i dag? Skal alle elever have tre fremmedsprog obligatorisk, som en af jeres støtter foreslår? Skal fagtillæggene på stx forsvares med næb og kløer, selvom der gælder tidsregistrering, hvilket gør argumentet om apparatopstilling overflødigt? Og hvorfor skal tillægget ikke gælde på HTX? Mit forsigtige gæt er, at det bliver man ikke meget klogere på ved at læse jeres valgprogram. Og det samme gælder, med lidt andre fortegn, for liste 1, der blandt andet slår sig op på at køre rigtig ”fagforeningsarbejde”. I am so sorry, men det mener vi i liste 3, med de mange tillidsrepræsentanter i vores rækker, også vi gør.

liste 1, der blandt andet slår sig op på at køre rigtig ”fagforeningsarbejde”. I am so sorry, men det mener vi i liste 3, med de mange tillidsrepræsentanter i vores rækker, også vi gør.

Hvis OK 13 virkelig er det eneste argument, som liste 1 og 2 bruger for at legitimere listekonstruktionen, så er det sandelig på tide at se på, hvilken merværdi listerne skaber for GL’s medlemmer. Jeg håber, at valgkampen fører til mere klarhed omkring dette spørgsmål. Arbejdet i den nye hovedbestyrelse skulle jo gerne pege tre år frem, ikke fem år tilbage.