Jan Nygaard Foged

Hasseris Gymnasium og IB og SDU (Teoretisk Pædagogikum)

Historie, Samfundsfag og Economics

43 år, familiefar, fritidsviking, madglad, kajakroer og lider af en uhæmmet formidlingstrang.

Politikerne skærer i knoglen

2%-nedskæringerne er ødelæggende for uddannelserne – både på kort og langt sigt. De skaber øget stress og dårligere undervisning, samt skaber en utryghed i ansættelsen, som er skadelig for arbejdsglæden – og indsatsen. Nedskæringerne skader den gode undervisning, skaber mistillid mellem lærerne og ledelsen og fordrer et kontrolregime. Konsekvenserne vil være langvarige – og jo mere man skærer i knoglen, jo længere tid tager helingen.

God undervisning starter med lærerens engagement. Derfor ser jeg det som en af GL’s vigtigste opgaver at arbejde for at skabe uddannelser, hvor betingelserne for lærernes engagement i fag og læring gøres så gode som muligt. De bedst mulige betingelser skabes i dialog – dialog mellem lærere og elever, mellem lærere og ledelsen og mellem GL og ministeriet.

Tillid

Tillid=kvalitet. Tillid fra ledelsen til lærerne, men også fra lærerne til ledelsen. Vi har samme mål – Den bedst mulige undervisning– og både ledelse og lærere skal holdes fast i, at vi spiller på samme hold,og at formålet er, at vinde kampen. Derfor skal vi have fokus på holdets muligheder. Selvfølgelig skal vi i GL arbejde på, at rammerne bliver optimale, men vi skal også holde et konstruktivt fokus på, hvordan vi inden for de politisk bestemte rammer skaber den bedst mulige skole for vores elever og arbejdsplads for lærerne – I den kamp er samarbejdet med de andre fagforeninger som helt central. Når vi står sammen, er vi stærkere – som ved OK18.

Kontrol

Et af fokuspunkterne til at øge tilliden og skabe rum for lærernes engagement er minimeringen af de mange kontroller, som vinder indpas i gymnasieskolen i øjeblikket. Kontrol er et udtryk for manglende tillid og virker begrænsende på underviserens didaktiske muligheder og kvælende på lærerens engagement.