Kære alle
Hermed en opdatering på OK18-forhandlingerne her umiddelbart efter påsken, som har stået i forhandlingernes tegn, men trods flere maratonmøder er en løsning ikke blevet udruget. 
Der slipper ikke meget ud fra Forligsinstitutionen (top-forhandlerne er ved lov pålagt tavshedspligt), men vurderingen er, at det desværre fortsat ser svært ud med forhandlingerne.
Forligsmanden har pt. ikke indkaldt til flere møder efter at parterne på det kommunale område ikke kunne blive enige om en løn-model for den næste periode.
Skønt der ikke på seneste møde blev landet en aftale omkring løn, så er det dog ikke det samme som, at parterne nødvendigvis er så langt fra hinanden på løn-spørgsmålet, som det umiddelbart kan se ud til.
Af strategiske grunde er det en fordel ikke at lukke en aftale om løn, inden der også er reelle forhandlinger og konturer af løsninger på to andre meget store problemstillinger frokostpause og lov 409 (underviserområdet). De to problemer skal af strategiske grunde løses parallelt med løn-spørgsmålet, så de ikke alene risikerer at blive konfliktudløsende, hvilket vil lægge et enormt pres og dermed øge risikoen for dårlige løsninger. Løn-spørgsmålet er også kommunikativt nemmere at forklare offentligt og dermed opnå sympati for i befolkningen, hvis det kommer til konflikt.
Det er derfor strategisk klogt at holde alle “problemer” åbne og arbejde parallelt med knaster, så en evt. konflikt udløses på baggrund af en række af uløste problemer og ikke fx “kun” spørgsmål om lov 409 eller frokostpausen.

Varsling af konflikt

I det tilfælde, at forligsmanden smider håndklædet i ringen og giver op, vil en konflikt træde i kraft fem dage efter. Vi forventer, at lockout og strejke vil starter samtidig, men det er op til forligsmanden at afgøre, hvordan det kommer til at forløbe.
På den anden side er muligheden for at lande en forligsskitse langt fra opgivet endnu. Kort sagt: Så længe forligsmanden ikke har udmeldt andet, så arbejdes der på at opnå et forlig.

Løn

Pt. er man tættest på hinanden omkring en aftale om lønnen, som nævnt ovenfor. Fra arbejdstagerside arbejder man på at få genindført en ordning a la den reguleringsordning, som er kendt fra før OK15. Ordningen har siden 1983 reguleret lønnen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. Hvis en model a la den tidligere reguleringsordning kan landes, er det ikke helt så vigtigt, om lønstigningen lige bliver den ene procentsats eller den anden, da lønnen reguleres efterfølgende. Men hvis man ikke kan blive enige, bliver procentsatsen så meget desto mere vigtig, så det offentlige arbejdsmarked ikke falder bagud. Der har været tale om en lønudvikling på ca. 8% for en tre-årig periode.

Lærernes arbejdstidsaftale – fjernelse af lov 409

Mht. lærernes arbejdstidsaftale (LC/DLF), så er der formentlig ikke sket så meget – og hvis de har rykket sig afgørende, så har vi ikke hørt om det. Der har været meget snak om normperiode og bedre varslingsfrister. Om det er godt nok for lærerne, er svært at sige, og hvad vil Ziegler og KL overhovedet gå med til?

Frokostpause

I forbindelse med forhandlingen om frokostpausen, så er den vigtigste melding dybest set Sophie Løhdes kronik i Politiken skærtorsdag. Her siger hun meget klart, at Staten ikke vil pille ved frokostpausen. Om det vil være noget værd for os senere, er meget svært at sige, men det er i hvert fald bedre end ingenting. Målet er naturligvis fortsat, at “retten til at spise mad i arbejdstiden” skal indskrives i overenskomsten, så der ikke igen kan opstå tvivl om denne ret. Så mon ikke spørgsmålet om frokostpausen er hovedemnet de kommende dage i Forligsinstitutionen?

Sammenhold i fagbevægelsen

Fagbevægelsen holder sammen på trods af den svære forhandlingssituation, og det er meget positivt. Vi håber, at sammenholdet også kaster nogle resultater af sig, her skal man også bemærke, at “sammenholdet” giver store politiske dønninger langt ind i partierne. Der er i hvert fald ikke mange i Socialdemokratiet, der har det godt med situationen lige nu – og det er stadigvæk meget svært at se, hvad Lars Løkke får ud af en konflikt.
Det er klart, at det er i Moderniseringsstyrelsens interesse at splitte os. Selvfølgelig er der risiko for, at der kan opstå sprækker i sammenholdet, når presset øges, men indtil videre er sammenholdet og tilliden mellem organisationerne intakt, så i den kommende tid er det vigtigere end nogensinde før, at vi holder sammen!

OG MAN KAN STARTE MED AT BAKKE OP OM DEN FÆLLES INDSATS HER: https://bakop.enloesningforalle.dk

Som det sidste er det meget vigtigt at understrege, at man (som I er klar over) ved lov ikke må referere fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen, derfor kan der foregå mere i forhandlingerne, end vi ved af – og at udtale sig om der kommer konflikt eller ej er og bliver gætterier, men vi er forberedt på en evt. konflikt.