Hold da fast, sikken et forhandlingsforløb. Vi udgik konflikten lige på målstregen; mon ikke urafstemningen i CFU vil resultere i et samlet JA?

Aftale underskrives af forhandlere på statens område Flemming Vinther og Sophie Løhde.

Hovedbestyrelsen anbefaler et JA

Vi har søndag været til hovedbestyrelsesmøde, hvor vi har drøftet det samlede resultatet, og hele GL’s hovedbestyrelse anbefaler denne gang et ja til overenskomstresultatet.
Det er i øvrigt meget længe siden, at en samlet hovedbestyrelse enstemmigt kan anbefale en overenskomstaftale, så det er i sig selv positivt.

Hovedpunkterne i aftalen

Alt i alt vurderer vi, at det er en god aftale, der er landet, skønt det faktisk ikke lykkedes GL at få indfriet et eneste af vores arbejdstidskrav

Alt i alt vurderer vi, at det er en god aftale, der er landet, skønt det faktisk ikke lykkedes GL at få indfriet et eneste af vores arbejdstidskrav. Efter en lang fase med medlemsmøder og indsamling af krav, er det lidt en flad fornemmelse, at dette store arbejde ikke kunne udmøntes i noget konkret resultat.

Så isoleret betragtet fra en GL-vinkel er OK18 faktisk en skuffelse, men det er en pris, som det denne gang har været værd at betale i “solidaritetens tjeneste”, om man så må sige

Så isoleret betragtet fra en GL-vinkel er OK18 faktisk en skuffelse, men det er en pris, som det denne gang har været værd at betale i “solidaritetens tjeneste”, om man så må sige. Vi kæmpede på et overordnet plan for retten til reelle overenskomstforhandlinger og respekt for de ansatte i den offentlige sektor på tværs af fagforbund. Vi har haft et fantastisk sammenhold og samarbejde, og det vil bære os styrket frem mod OK21!

OK18 endte altså med “kun” at handle om de helt store problemstillinger på de “helt store borde”. Det var det, der var tid og rum til i forbindelse med det højspændte forløb i Forligsinstitutionen. De indledende forhandlinger på både på AC-bordet og GL-bordet vi trods alt nåede inden forhandlingen gik i hårdknude, blev på intet tidspunkt genoptaget i slutfasen i Forligsen – og dette gjaldt i øvrigt også mange andre små og mindre borde i forhandlingen.

Hvad kom der så ud af anstrengelserne?

Kort sagt gav OK18 os på plussiden:

  • pæne lønstigninger (med en sikring af reallønnen og lidt til),
  • sikring af frokostpausen,
  • fjernelse af privatlønsværn fra OK15 og dermed en bedre balance mellem den private og offentlige lønudvikling, og
  • sidst men bestemt ikke mindst en AFVISNING af arbejdsgivers krav om større andel af vores løn som lokalløn (som efter vores overbevisning ville have ført til lønnedgang og dårligere arbejdsklima).

Man kan med rette argumentere for, at frokostpausen egentlig kun var en defensiv kamp for en rettighed, som vi havde i forvejen, men omvendt må vi konstatere, at arbejdsgiver så anderledes på sagen, og ønskede sig en mulighed for (måske ved en senere lejlighed) at fjerne en værdi svarende til 7,25 af lønsummen uden forhandling, og den usikkerhed kunne vi selvfølgelig ikke leve med. Vi har betalt en mindre pris (ca. minus 0,35% lønstigning i 2020) for at få skabt ro om frokosten, men samlet set, er det et endog meget tilfredsstillende udfald på “frokost-knasten”.

En konkret negativ ændring i det samlede forlig er, at “iværksættelsesaftalen” for plustidsaftaler forsvinder. dvs., at pulstidsaftaler nu kan indgås uden om tillidsrepræsentanten. Hidtil har plustidsaftaler – som jo er en aftalt udvidelse af arbejdstiden ud over fuld tid – ikke været en mulighed på skoler, hvor tillidsrepræsentanten og dermed lærerkollegiet har modsat sig det, og det er ændret nu.

Men opsummerende mener vi, at fagbevægelsen samlet set fik en pæn sejr ved forhandlingen denne gang, hvorfor det vil være svært at argumentere for at stemme nej til aftalen.

Men opsummerende mener vi, at fagbevægelsen samlet set fik en pæn sejr ved forhandlingen denne gang, hvorfor det vil være svært at argumentere for at stemme nej til aftalen.

Man kan vist med rette sige, at dette positive udfald af forhandlingen har været tiltrængt efter en række magre resultater – eller nederlag, om man vil – ved de seneste tre overenskomstforhandlingsrunder.

Lærerområdet og Lov 409

Der er dog ingen roser uden torne. OK18 leverede desværre ikke en arbejdstidsaftale for Danmarks Lærerforening. Lærernes forhandling har selvfølgelig ikke specifikt noget med vores område at gøre, men vi gymnasielærere forstår nok folkeskolelærerne bedre end de fleste. Man kan godt få lidt ondt i maven over, at OK18 ikke gav vores kolleger i Folkeskolen noget mere – noget bedre. Er det forestående kommissionsarbejde ikke bare at skyde problemet til hjørne i stedet for at tage tyren ved hornene?

Hvis man trods alt skal forsøge at vende sagen positivt, så kan en nedsættelse af en kommission med henblik på at finde bedre arbejdstidsregler frem mod 2021 være et konstruktivt kompromis, der i hvert fald (hvis urafstemningsresultatet bliver et ja) har sikret landet mod en konflikt, og har potentiale til at give en “ny start” i forhandlingsklimaet mellem folkeskolelærerne og KL.

Om Danmarks Lærerforening tabte eller vandt ved OK18 må resultatet af kommissionsarbejdet med andre ord vise. Hensigten med kommissionsarbejdet er i hvert fald ifølge aftaleteksten at få skabt en forpligtende dialog om, hvordan man får genopbygget Folkeskolen som en institution, hvor elever og medarbejdere trives.

Vi håber, at arbejdsgiverne i KL med den indgåede aftale vil udvise den nødvendige tillid og vilje til samarbejde med lærerne – det er den vigtigste forudsætning for, at kommissionsarbejdet kan lykkes, og det skylder de i den grad vore kolleger i Folkeskolen.

Momentum frem mod OK21

Vi håber og vi vil arbejde for, at det momentum som samarbejdet på tværs af organisationer har givet til fagbevægelsen kan bruges positivt frem mod OK21, hvor tiden også skal bruges på at få diskuteret og forhåbentlig revitaliseret den danske model, så den i højere grad sikrer et “armslængdeprincip” til den siddende regering. Man må sige, at om noget har dette forhandlingsforløb vist, at tilliden mellem de ansatte og arbejdsgiverne er alvorligt svækket, og det har medført et for højt konfliktniveau på det offentlige danske arbejdsmarked.

Det er nu tid til at glæde sig over et flot forhandlingsresultat, men vi må ikke hvile på laurbærene, for Danmark er også i fremtiden bedst tjent med #EnLøsningForAlle

Med venlig hilsen

Stine Gørup Sørensen, Burkhard Sievers, Peter Hall, Anders Frikke og Jeppe Kragelund