Det seneste halvandet corona-år har tydeligt vist os, hvor vigtig den sociale dimension er for vore elever – og for undervisningens kvalitet. Med disse erfaringer understreges nødvendigheden af at kigge det gymnasiale grundforløb grundigt efter i sømmene.
Den nuværende struktur på de 3-årige gymnasiale uddannelser er nemlig ofte direkte kontraproduktiv i forhold til at sikre er god og tryg skolestart – og herunder sikre trivsel og gennemførelse. Det politiske ønske om et introforløb, der skal virke visiterende for, at eleverne tager et klogt og gennemtænkt valg af studieretning og dermed senere et ”rigtigt” uddannelse- og karrierevalg, er slået fejl.

Det er vigtigt at understrege, at det som udgangspunkt ikke er skolernes undervisning i grundforløbet, der skaber problemer. Det er strukturen, hvor 15-17-årige elever oplever at skulle starte i en ny klasse to gange på få måneder.

Den energi den enkelte elev skal mobilisere for at blive socialiseret ind i en gymnasieklasse og -kultur ved skoleårets begyndelse, er enorm. Gad vide hvor mange 1.g’ere, der har brug for en lur, når de kommer hjem fra skole?
Og bedst som de efter 2-3 måneder er ved at føle, at nu er de kommet godt i gang i den nye skolekultur, uddannelsesforløb og venskabelige relationer, så kastes de ud i en ny klassedannelse med en følelse af socialt at være sendt tilbage til start.

Der er ingen tvivl om, at der bruges masser af tid og ressourcer på gymnasierne for at sikre eleverne en god start og et godt grundlag for elevernes udbytte af undervisningen, men omvendt er det også klart, at den tidsmæssige ramme ikke gør det muligt at sætte for meget undervisning på standby i november til fordel for gentagelse af en lang række af aktiviteterne fra introperioden i august.
Samtidig skal vi huske, at grundforløbet fagligt set er for hårdt styret af læreplanerne frem mod de afsluttende eksamener. Et målsstyret og meget komprimeret grundforløb levner ikke meget plads til sociale aktiviteter.

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), har udarbejdet 5 delrapporter med følgeforskning af Gymnasieformen, pointerer, at trygge fællesskaber og gode lærer-elev relationer er helt afgørende for elevernes trivsel. Hvorfor er det så, at klasser opløses, og lærere udskiftes efter 3 måneder på gymnasiet?
Selvfølgelig vil en del elever fortsætte i en ny klasse sammen nogle fra den gamle klasse, og lærere kan ligeledes følge med, men der vil også være elever, der føler sig overladt til sig selv og placeret i en ny fremmed ramme, der hæmmer udbyttet af undervisningen.

Ifølge Ventilen, der med lokaler i 21 byer arbejder for at forebygge ensomhed blandt unge, føler 9.1 % af gymnasieeleverne sig ofte eller altid ensomme. Længere perioder med ensomhed kan føre til alvorlig psykisk sygdom, der kan være langvarig og helbredstruende. Ventilen påpeger, at det bedste middel til afhjælpning af ensomhed netop er trygge fællesskaber og relationer!

Hvis gymnasieelevernes trivsel og udbytte af undervisningen skal prioriteres og sættes i centrum, skal strukturen med klasseskift efter grundforløbet afskaffes. Det er ikke svært, men det kræver politisk vilje!

Det kan umiddelbart gøres på 2 måder:
Man kan lade eleverne vælge studieretning og dermed klasse ved optagelse på gymnasiet, som de gjorde med Gymnasieloven fra 2005. Dette giver stadig mulighed for studieretningsskifte efter grundforløbet for dem, der ønsker det.
Alternativt kan man finde inspiration til en ændring i tidligere tiders gren-gymnasium, hvorved 1.g vil fungere som et ”grundforløbsår” med obligatoriske fag, ap, nv, øg, pu mv. Det vil i parentes bemærket samtidig kunne ujævne noget af lærernes skæve arbejdsbelastning. I løbet af 1.g skal eleverne introduceres for de forskellige studieretningsmuligheder, som det enkelte gymnasium tilbyder. I 2.g og 3.g følger eleverne de obligatoriske fag i den oprindelige stamklasse, mens studieretningsfag følges på faste hold sammensat på tværs af klasser – på samme vis som valgfag.
Jeg synes, at vi skylder de unge mennesker en lidt mere tryg start på deres ungdomsuddannelse – jeg er sikker på, at det i samme ombæring vil styrke fagligheden.

Peter Hall
Århus Akademi
Medlem af GL’s Hovedbestyrelse
Formand for GL’s Uddannelsesudvalg

Indlægget er også bragt i Gymnasieskolen d. 21. august 2021: https://gymnasieskolen.dk/debat-juster-grundforloebet-elevernes-trivsel-er-vigtigere-end-uddannelsernes-struktur